pub type GInetAddressPrivate = *mut _GInetAddressPrivate;